Praktische info

Wat brengt u mee bij een eerste consultatie:

  • Elektronische identiteitskaart
  • Kleefvignet mutualiteit
  • Medisch voorschrift van de arts
  • Eventueel: gegevens van de verzekeringsinstelling
  • Medische beeldvorming (röntgen foto’s, echografie, MRI,…) en het bijhorend verslag

Na elke consultatie wordt er contant afgerekend. Elektronisch betalen kan enkel via de Bancontact app.

Een niet tijdig geannuleerde afspraak wordt in rekening gebracht.

Tarieven en terugbetaling:
Indien u in het bezit bent van een voorschrift van uw huisarts of specialist, is er een tegemoetkoming van uw mutualiteit volgens de terugbetalingsregels van het RIZIV. Voor manuele therapie wordt er een supplement gevraagd.

Ik ben niet toegetreden tot de nationale conventie van kinesitherapeuten.

Huisbezoek:
Een manueel therapeutische behandeling wordt uitgevoerd in de praktijkruimte zelf. Huisbezoeken zijn hier niet van toepassing aangezien er voor manuele therapie een specifieke behandeltafel alsook materiaal vereist is.

GDPR:
Indien u meer informatie wenst over de privacyverklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens, kan u deze te allen tijde aanvragen.

info